1

Novou posilou na kempu se stává fyzioterapeutka Martina Olejničková

Martina se v mládí věnovala výkonnostní atletice, ale kvůli zranění brzy ukončila aktivní kariéru. U sportu chtěla zůstat a právě proto se začala věnovat rozvoji pohybového aparátu u profesionálních sportovců, prevenci zranění v tréninku a fyzické přípravě v různých sportovních odvětvích. Díky studiu fyzioterapie a mnoholetým zkušenostem v kolektivních i individuálních sportech je schopna kombinovat kondiční přípravu s prevencí v rámci tréninkové jednotky a tím pádem zabránit typickému přetěžování mladých vrcholových sportovců.

Ahoj Marťo, můžeš čtenářům nastínit, čím se zabýváš?

Moje pole působnosti je velmi široké - od řešení sportovních úrazů přes kinesiotaping až po relaxační masáže. Primárně se zaměřuji na kondiční přípravu, kompenzaci daného sportu a silovou přípravu v individuálních i kolektivních sportech. Uvědomuji si důležitost nejen tréninkového procesu, ale i celého sportovního výkonu a proto bývám součástí realizačních týmů mých klientů. Mým cílem je osvětlit tréninkové metody nejen sportovcům ale i jejich trenérům aby si uvědomili, že trénink jde poskládat takovým způsobem, že jejich svěřenci dosahují maximálního výkonu bez rizika zranění.

Co je podle tebe největší problém u sportujících dětí/mládeže?

Jednoznačně důraz na výkon. Často trenéři i rodiče nevidí nic jiného než své dítě na sportovním vrcholu a myslí si, že pro to dělají vše. Můžeme se pak setkat, že starší žák má klidně i čtyři tréninkové jednotky v týdnu + zápas a při tom nevidíme zlepšení. Bohužel v převážné většině případů jde o specifický trénink a v daných jednotkách úplně chybí kompenzace, prevence zranění, všeobecná sportovní příprava a hlavně psychická příprava. Ta je velice opomíjená a přitom se jedná o jeden z největších aspektů celého sportovního výkonu. Na mladého sportovce je vyvíjen ze všech stran tlak a ne každý je na to uzpůsoben. Stává se tak, že nadějný sportovec v mladém věku končí, protože jednoduše řečeno “hlava to nezvládne”.
Obrázek č. 1 - Pracoviště.
Obrázek č. 1 - Pracoviště.

Co bude tvým úkolem během kempu?

Na kempu se budu starat o začátky a konce tréninků - rozcvičení a protažení na závěr. Mojí starostí také bude sportovní trénink. V případě zranění, budu po konzultaci s lékařem, spolupracovat také s těmito hráči.

Máš pro mladé florbalisty nějaké doporučení, na co se zaměřit, když mají spoustu volného času?

Stále častějším problémem, který nacházím nejen u mladých sportovců je nedostačující mobilita v kloubech. Na tento problém se řetězí další a další komplikace jako zkrácené svalstvo, nefunkční svalový korzet, nevhodný stereotyp stoje atd. Florbalisté, by se tak měli zaměřit na tuto problematiku, kdy i opravdu krátké cvičení může radikálně pomoci ve výkonu.Zdroje: Obrázky poskytla Martina Olejničková